Водните помпи намират широко приложение както в домакинските нужди, така и в селското стопанство, строителните дейности и индустриалните процеси. 


Те се използват предимно за отводняване на водни площи, но могат да бъдат използвани и за транспортиране на вода от един резервоар в друг. 


Водните помпи се използват и при отводняване на мръсни води с едри частици, шлаки, наноси и всякакви води с температури до 40 градуса. 


Продуктовата гама на CIMEX предлага различни видове водни помпи като дренажни, сондажни, дълбочинни, потопяеми с поплавък, бензинови и др.


Всички водни помпи CIMEX са с високо качество и преминали през двугодишен период на сурови изпитания в реални условия. На качеството на нашите продукти се довериха редица големи строителни фирми, държавни организации, селскостопански производители и др.