Как да изберем дренажна помпа?


Преди да купите дренажна помпа трябва да определите точно своите нужди, защото на пазара се предлага голямо разнообразие от такива. Те осигуряват незаменима помощ при отводняване на резервоари, мазета, строителни обекти, изпомпване на вода от басейни кладенци и др.
В зависимост от конструктивните си характеристики, всички дренажни помпи са разделени в две категории: потопяеми и повърхностни.

 

Потопяемите водни помпи работят само когато са напълно във водата, тъй като изискват постоянно външно охлаждане. По правило те имат по-добри технически характеристики по отношение на мощност и налягане, отколкото повърхностните помпи, тъй като работят на голяма дълбочина и изискването е да имат има мощен двигател.

 

Основните предимства на потопяемите помпи включват компактни размери и ниско тегло, което позволява лесна инсталация в долната част на водоизточника.

 

Благодарение на работата си под вода те са многократно по-тихи от повърхностните.

 

Дренажните помпи са много полезни при следните обстоятелства:

  • Захранване с питейна вода.
  • Поливане на градината.
  • Изпомпване на наводнения / подземни води от мазета.
  • Водоснабдяване на декоративни фонтани.
  • Отводняване на строителни обекти.
  • Изпомпване на вода при почистване на басейни, дренажни кладенци.
  • В аварийна ситуация вътре в помещенията (размразяване / повреда на водоснабдителната система).

 

Някой от дренажните помпи са снабдени с вихров импелер (Vortex impeler) който се използва главно за да предпази помпата от запушване с влакна или едри и твърди частици. Вихровият импелер завихря водата като и придава голяма скорост, и тази скорост улеснява плавното преминаване на цялото количество вода с примеси.

 

Строителните дренажни водни помпи, предназначени за изключително тежки условия са снабдени с агитатор, представляващ допълнително витло с обратен на импелера профил и специална форма, служещ за предварително разбиване на утаената фракция


За да изберем дренажна помпа трябва де си отговорим на няколко въпроса.

 

1.    Какъв флуид / течност / ще източваме?
В зависимост от вида и големината на примесите, може да преценим каква помпа ни трябва, такава за чиста или мръсна вода. Ако частиците са големи и твърди и биха наранили помпата или части от нея, може да изберем такава с метална или чугунена конструкция, с различни по качество и начин на работа елементи. 

2.    Какво количество и от какво ниво?
Водните помпи имат различен дебит и напор, като в зависимост от количеството изпомпвана течност и височината на изпомпване, се избира подходящата такава.
* Прочетете статията до край където подробно са описани понятията дебит и напор.

 

3.    Как да се управлява?
Управлението на водната помпа може да се реализира чрез табло за управление и защита или чрез поплавък.

 

4.    Как се захранва?
Захранването може да бъде монофазно или трифазно в зависимост от необходимата мощност.

 

В заключение може да кажем, че изборът на дренажна помпа не е толкова сложен колкото изглежда, ако се сдобием с необходимата информация.

 

* Що е то дебит и напор?

Основни технически характеристики, които трябва да се вземат предвид при избора на дренажна помпа, са нейният дебит и напор.

  • Дебит: Количество вода което се изпомпва за единица време. Обикновено данните се дават в m3/час, л/мин, л/час. 
  • Напор: Разстоянието от най-ниската до най-високата точка на водоснабдяването. 

Нека се има предвид, че на практика 10 метра вертикално водоснабдяване е равно на 100 метра хоризонтално такова.

 

Пример:

Дренажна помпа D4-40.85 със следните характеристики:

Напорна височина (m):     40
Дебит (m3/ч):     85 (85 000 л./час)

От съществено значение при избора на какъвто и да е вид помпа, включително и дренажна, е взаимовръзката между тези два параметъра. Тя се визуализира чрез кривата в нейната диаграма и показва какъв би бил дебита спрямо напора. При нея важи правилото, че колкото напора е по-голям, дебита намалява.

 

 

Надяваме се, че сме били полезни в избора Ви на дренажна водна помпа.

 

Очаквайте новите статии в блога ни, посветени на останалите видове водни помпи.